Zámek v Kuřimi

Nové využití a rekonstrukce

  • Školní projekt: 2011/2012
  • Vedoucí projektu: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.

Zámek, jakožto jeidná dominanta města Kuřimi je v dnešní době v neuspokojivém stavu. Velká část budovy slouží jako škola . V dalších prostorách se nachází  kavárna a galerie. Tyto funkce jsou při návrhu ponechány, nově upraveny a doplněny o další, jako jsou fitness centrum, prostory pro kulturní akce, reprezentativní místnosti se salóny a obřadní síň. Zámek je rekostruován tak, aby byl využit při kulturních akcích a rekreaci na nádvoří, či v zahradě, kde je navrženo speciální zastřešení pomocí lehké konstrukce z ETFE fólie, které dodává místu dynamičnost a dochází ke spojední nadčasovosti s historickou podobou zámku.