Zahrada pro umělce, LJ

Uplatnění prvků krajinné architektury

  • Školní projekt: Fakulta Architektury v Ljubljani 2014

Cílem projektu bylo vytvořit prostředí pro umělce se zahradou a ateliérem na okraji Ljubljany. Na dané parcele stojí rodinný dům, přístup k němu kje oddělen od hlavní silnice menším vodním tokem. Tento velký areál je rozdělen na dvě části. Část soukromá a část veřejná. Soukromá část se nachází v zadní části parcely s vjezdem pro automobily. Vstup pro pěší je směřován z hlavní cesty přes most vedoucí přes řeku. Celý areál je rozdělen nepravidelnými cestami, kterí tvoří prostor pro relaxaci, obklopený zelení. Na řece jsou umístěna dvě mola, jedno z mol je součástí nově postavené budovy ateliéru, která má dvě části. Část v přízemí a část druhého podlaží, která je vykonzolovaná a vyvolává pocit levitace. Pohled z nižší části ateliéru je směřován na řeku a prostoru kolem něj. Pohled s vyšší částí směřuje na dominantu nedalekého hradu. Cesty jsou doplněny stěnami, které jsou umístěny v hlavních trasách, udávají směr, rozdělují prostory nebo oddělujíod sousedních budov. Zahrada má především působit klidně a harmonicky a nabízet mnohá zákoutí k realxaci.