Tetragon, Praha - 1.cena

Soutěžní projekt

  • Spolupráce: Denisa Annová, Veronika Rehortová
  • Rok: 2014 
  • Fáze projektu: Studentská soutěž Central Group - Výšková stavba jako novodobá dominanta Prahy - 1. místo
  • Lokalita: Praha, Česká republika

Forma stavby vychází z pohledových směrů na významné stavby, jako je Pražský Hrad, Vyšehrad, Karlštejn a zámek Komořany, který se nachází nejblíže. Tyto směry kopírují obytné hranoly, které se na stavbě opakují. Hranoly obklopují jádro, které obsahuje vertikální komunikace a je nosnou konstrukcí pro obytné hranoly. Jedná se o superkonstrukci, jádro stojí na čtyřech nosných pilířích a je ztuženo stěnami. Stavba se otevírá na jižní stranu. Výška stavby vychází z výškového řezu Prahou, překonává výšky okolních kopců a má dohled až na Pražský Hrad. Vyhlídka a terasa restaurace mají možnost tohoto výhledu, což bylo vodítkem pro určení její výšky. Obytné hranoly jsou v některých místech vynechány, a tyto prostory jsou určeny jako společné prostory pro obyvatele. Vynecháním hranolů je stavba ladnější, vzdušnější a nepůsobí mohutně. Vysoký parter stavbu vyzdvihuje a reprezentuje. Jádro probíhá ve stejné formě až na vrchol stavby, kde je umístěno technické zařízení. Dispozice obytných hranolů je variabilní bez dlouhých chodeb. Chodby jsou řešeny podél oken a jsou součástí dalších prostorů. Na konci hranolu je vždy umístěna obytná část.