Rekreační areál, LJ

Oživení arálu podél říčního toku

  • Školní projekt: Fakulta Architektury v Ljubljani 2014

Hlavní idea spočívá ve vytvoření příjemné a klidné atmosféry nedaleko centra Ljubljany. Tok táhnoucí se podél vodního toku řeky určen pro relaxaci obyvatelé v okolí ( ale také pro turisty). Plynoucí řeka vytváří příběh a zapojuje všechny lidské smysly. Úsek je rozdělen hlavními body či prvky, které se nacházejí na řece nebo vedle řeky jako znamení zastavení pro kolemjdoucí na této dlouhé trase. Tato trasa podél řeky mení charakter od veřejné, frekventovanějšíí  po klidnou intimnější část. Tvar říčního koryta se v některých částech mění na meandr - který mění zvuk protékající vody. Vše je propojeno proenádou, která postupně mění charakter a formu stejně jako mosty, které mají vlnitý tvar , stejně jako samotná řeka. V některých částech se promenáda mění nebo směřuje k molu nebo k "ostrovu", který se nachází v nejrušnější části a tvoří hlavní prvek. Místa, která jsou ohrožena hlukem z dopravy jsou oddělena zelenou bariérou. Celá trasa je obohacená o veřejné prostory sloužící k relaxaci ve formě parků, dětských hřišť venkovních posiloven a dalších vyžití pro všechny generace.