Perla, Ústí nad Orlicí

Strategie a konverze brownfiedu

  • Diplomový projekt: 2015/2016
  • Vedoucí práce:  Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Předmětem diplomového projektu je zpracování návrhu základní strategie konverze a revitalizace území areálu bývalé textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Samostatná architektonická studie, se zabývá využitím části areálu s nejcennějším a charakteristickým rysem. Studie navazuje na urbanisticko-architektonické řešení areálu. Areál je obehnán novými, či zachovanými objekty lemující hlavní komunikace. Uvnitř areálu jsou vytvořena veřejná prostranství se zklidněnou pěší zónou. Vybrané území se skládá z více objektů, které tvoří samostatně odlišné celky a vyznačují se vlastním charakterem. Hlavní myšlenkou je zachovat industriální vzhled budov, který odkazuje na významné historické období pro město, a také harmonické propojení s novými konstrukcemi, či budovami.

První část areálu tvoří historické objekty v blízkosti dominantního komína, s převážně administrativní náplní, které jsou zachovány a rekonstruovány. Společně z rekonstrukcí bývalé kotelny a strojovny, které byly přetvořeny na společenský sál, bylo vytvořeno náměstí kolem komína s dominantními schodišťovými stupni, které tvoří reprezentativní vstup. Další část tvoří částečná rekonstrukce s demolicí a přestavbou starých hal, které jsou využité jako řemeslnické dílny a galerie s ponechánými šedovými střechami. V neposlední řadě, je vytvořena novostavba s komerční náplní, respektující okolní zástavbu a doplňující uliční čáru s krytým podloubím. Nové konstrukce se vyznačují industriálním vzhledem a to především použitím finálních povrchových úprav v pohledovém betonu či doplnění o kovovou fasádu z hliníkového perforovaného plechu, jakožto kontrast ke stávajícím rekonstruovaným objektům.