Kowloon Walled City

Ideový projekt na oživení sídla

  • Školní projekt: Fakulta Architektury v Ljubljani 2014
  • Vedoucí práce: doc. Primož Jeza, univ. dipl. inž. arh.

Kowloon Walled City bylo přelidněné, velmi neřízeně rostoucí sídlo v Honkongu, nyní již zaniklé. Hlavními problémy byla velká hustota zalidnění až přelidnění, chudoba a špatné životní podmínky, chudá infrastruktura a postrádání estetiky. Cílem ideového projektubylo najít způsob pro zlepšení podmínek v takto nekontrolovatelně rostoucím městě. Hlavním účelem je umožnit lidem relaxaci. Jelikož chybí dostatek slunečního záření v bytech a úzkých chodbách, rovněž existence jakékoliv zeleně není možná. Jediný prostor pro relaxaci jsou střechy budov. Řešením je umístění  jednotlivých struktur na střešní konstrukce, které tvoří prostor pro relaxaci. Prvky by měly levné, dostupné, variabilní, mobilní a vyskytovat by se měli v modulu. Jako materiál byl vybrán kovový pororošt, ze kterého je tvořena konstrukce, jednoduchého kvádru 3x9x3m. Využítí jako prostor pro pěstování zeleně, pro děti či pouze pro relaxaci na slunci. V tomto případě konstrukce může byt porostlá zelení. Variabilitě se meze nekladou.