Kavárna na přehradě

Interiér kavárny v amfiteátru Brněnské přehrady

  • Školní projekt: 2011/2012
  • Vedoucí projektu: prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.

Kavárna je součástí navrženého amfiteátru na Brněnské přehradě. Nachází se pod stupni hlediště. Její vybavení koresponduje s organickým tvarem objektu. Zelené stěny tvořící vnitřní oblouky doplňuje světelná dekorační stěna s kruhovými otvory pro umístění světel LED panelů.