Bytový dům, Líšeň

  • Školní projekt: 2010/2011
  • Vedoucí projektu: Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Na parcele městské části Brno-Líšeň jsou navrženy tři typově stejné bytové domy. Tyto tři hmoty tvoří přechod mezi panelovým sídlištěm a starší městskou částí s rodinnými domy. Základním tvarem je krychle. Každé sudé podlaží je pootočeno o 10° kolem středu. Čtyři z pěti podlaží jsou obytná s byty 2+kk a 3+1. Součástí je i podzemní parkování.