Brno Tuřany

Urbanistická studie

  • Školní projekt: 2015
  • Vedoucí projektu: Ing. arch. Zbyněk Pech

Hlavní ideou je vytvoření nízkopodlažní zástavby navazující na stálou strukturu, ale i umožňující rozvoje lokality směrem na jih. Tak jako se v historii vesnice rozvíjela a vytvořil se nepravidelný charakter, ze kterého idea vyplývá . Návrh spočívá ve vybudování rodinných domů se soukromými prostory , seskupených bytových domů vytvářejících poloveřejné prostory umožnující pobyt obyvatel. Navrženy jsou i veřejné prostory pro rekreaci se zelení a občanská vybavenost.