Areál Lipůvka

Areál pro chov a výcvik sportovních koní

  • Školní projekt: 2010/2011 - úprava 2012/2013
  • Vedoucí projektu: Prof. Ing. Arch. Jiří Myslín, CSc., Ing. Jiří Skála, Ph.D

Rekreační areál se nacházív obci Lipůvka. Hlavní objekt ve tvaru válce ukrývá vnitřní zastřešenou jízdárnu. V dalších dvou hmotách se nachází jednotlivé zázemí s boxy pro koně, restaurace a penzion pro návštěvníky. Pro nosnou konstrukci bylo použito převážně dřevo, jako přírodní materiál, které se nachází i na fasádě v podobě obložení.