Amfiteátr na přehradě

Letní scéna pro festival "Brno - město uprostřed Evropy"

  • Školní projekt: 2011/2012
  • Vedoucí projektuprof. Ing. arch Jiljí Šindlar, CSc.

Projekt v rámci festivalu "Brno - město uprostřed Evropy". Zadáním bylo vytvořit scénický prostor využívaný po celý rok v rámci různých kulturních akcí i mimo ně. Součástí je pohyblivé jeviště na hladině, amfiteátr a pod ním ukrývající se kavárna s technickým zázemím. Objekt je inspirován organickými tvary a vlnící se vodní hladinou. Oporu tvoří ocelová konstrukce, připomínající křídla ptáka, vynášející promítací kabinu.